Afvalplein

Zowel particulieren als bedrijven kunnen van maandag tot en met zaterdag terecht bij ons afvalbrengpunt / milieustraat aan de Verlengde Ooyerhoekseweg 9 in Zutphen. We scheiden alle afvalstromen en beschikken daarnaast over een afhaalpunt voor grind, zand en grond.

Op onze afvaloverslag sorteren wij de verschillende afvalstromen uit of bulken partijen op tot efficiëntere transport hoeveelheden. Naast onze eigen getransporteerde afval kunnen bedrijven, instellingen en particulieren afval bij ons aanbieden. De afvaloverslag is voorzien van een weegbrug.

Consumenten prijslijst 2021

Afvalsoort:Tarieven
Minimum tarief per weegbeurt€ 12,50 / keer
Bouw en sloopafval€ 19,50 /100kg (incl. BTW)
Grof Huisvuil€ 25,- /100kg (incl. BTW)
Puin baksteen, kalk en beton€ 2,- /100kg (incl. BTW)
Groenafval: Snoeihout, tuinafval€ 7,50 /100kg (incl. BTW)
A – Hout (ongelijmd en onbeschilderd)
B – Hout (gelijmd, beschilderd niet gecreoso.)
€ 11,- /100kg (incl. BTW)
C – Hout (geïmpregneerd in carboleum)€ 16,- /100kg (incl. BTW)
Dak, bouw en sloopafval€ 45,- /100kg (incl. BTW)
Dak, bouw en sloopafval (met isolatie mat.)€ 75,- /100kg (incl. BTW)
Grond schoon€ 5,- /100kg (incl. BTW)
Grond schoon met bodem vreemd materiaal€ 6 /100kg (incl. BTW)
Asbest (mits volgens voorschriften verpakt)€ 28,- /100kg (incl. BTW)

Afvalverwerking

WAZ (Wissels Afvaltransport Zutphen) verzamelt en transporteert voor overheid, bedrijven en particulieren onder andere de onderstaande soorten afval. Wij brengen deze afhankelijk van het product naar de sorteerinrichting, erkend verwerker of eigen grondbank. Daar waar mogelijk zullen wij het aangeboden afval hergebruiken.

Soort afvalBestemming
Bouw- en sloopafvalSorteerinrichting
BedrijfsafvalVia sorteerinrichting naar energie centrale
AsbestErkende verwerker
Vervuilde en schone grondVia grondbank in Zutphen naar erkend verwerker of hergebruik
Baksteen- en betonpuinRecycling
GroenafvalCompostering
HoutVia sorteerinrichting naar energie centrale
Grof huishoudelijk afvalSorteerinrichting

Weegbrug

Naast afvalinzameling door WAZ hebben klanten de mogelijkheid om zelf afvalstromen aan te bieden op onze overslaglocatie.

Wissels groep beschikt over een weegbrug op de Verlengde Ooyerhoekseweg. Met deze weegbrug en daaraan gekoppelde weegsysteem worden in en uitgaande afvalstromen geregistreerd. Daarnaast kunnen wij wegingen voor derden uitvoeren. De weegunit geeft een nauwkeurigheid van 20 kg en is geschikt tot maximaal 70.000kg.

Technische gegevens Weegbrug Wissels Groep:
Type VS-125 C/P voertuig weegbrug
Verdiept aangelegd

  • Lengte weegbrug 18 meter
  • Tonnage 70 ton

Voor het wegen van caravans en campers rekenen wij het minimale weegtarief: €12,50 per keer

weegbrug