Wissels infra

Grondwerk

Wij beheersen een grote diversiteit aan grondwerken. Bijvoorbeeld: het ontgraven van woningen, het afdekken van een stortplaats, het bouwrijp maken van een uitbreidingsplan, het uitgraven van een achtertuin of het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers. Voor elke omstandigheid en omvang hebben wij een passende oplossing.

Shovel werk Bolwerk
Mobiele graafmachine

Bestratingen

Wissels Infra verzorgt sinds 1957 de bestrating voor overheid, bedrijven en particulieren.
Wij kunnen u van dienst zijn bij onder andere:

  • Onderhoudswerkzaamheden voor wegen
  • Groot- en kleinschalige reconstructies
  • Realisatie uitbreidingsplannen
  • Sierbestrating

Naast de kennis om verharding onder traditionele wijze onder de hamer aan te brengen, beheersen wij de techniek om bestrating op een arbo-verantwoorde mechanische wijze aan te brengen.

Machinaal bestrating
Bestrating onder de hamer

Riolering

De realisatie van een riool begint bij het ontwerp. Wissels Infra kan u van dienst zijn bij het dimensioneren van uw riool en de materiaalkeuze. Onze medewerkers hebben ruime ervaring bij de aanleg van rioleringen. Naast de aanleg van een nieuwe hoofdriool, huisaansluitingen en infiltratiesystemen verzorgen wij ook rioolreparaties.


Infiltratiesystemen

Het afkoppelen van hemelwater is naast een verplichting in menig bouwvergunning een methode om bij te dragen aan de beheersing van de grondwaterstand. Er zijn verschillende infiltratiesystemen in omloop. De juiste keuze wordt naast ruimte ook bepaald door de waterdoorlatendheid van de ondergrond.

Medewerkers van De Klinker Milieu kunnen middels een bodemonderzoek de doorlatendheid van de grond vaststellen. Aan de hand van deze gegevens en het af te koppelen oppervlakte kunnen wij u een advies op maat verzorgen, alsook de realisatie van de infiltratievoorziening.

Infiltratieunits Sutfene

Ontwerp

Door onze praktische kennis te combineren met uw wensen en de wettelijke voorschriften, maakt Wissels Infra realistische ontwerpen. Naast een plan kunnen wij voor u een kostenraming verzorgen, waarvoor u het plan kunt laten uitvoeren. Indien u de werkzaamheden door ons laat uitvoeren, garanderen wij u dat het ontwerp binnen de geraamde kosten worden uitgevoerd. U komt zo niet voor een financiële verrassing te staan. Indien u de werkzaamheden door derden laat uitvoeren, kunnen wij ook voor het toezicht op de werkzaamheden zorgen, om de ontworpen kwaliteit te bewaken.